Täisteenusrendi tingimused

 1. Üldteave
  1. Käesolevate tingimuste eesmärk on anda Sinule kui meie kliendile (edaspidi: kasutaja) Äike Mobility OÜ (registrikood ​16530912, asukoht Dunkri 9, 10123 Tallinn, Eesti​) (edaspidi: Äike) ülevaade Äikese täisteenusrendi lepingute alusel pakutavatest kaupadest ja teenustest. 
  2. Äike jätab endale õiguse teha käesolevates tingimustes muudatusi, et kohaneda muutuvate juriidiliste või tehniliste tingimustega. Muudatustest teavitatakse kasutajaid e-kirja teel ning Äikese veebisaidil ja Äikese rakenduses. Võimalikud muudatused loetakse heaks kiidetuks, kui kasutaja neile 14 päeva jooksul pärast muudatusteatise kättesaamist kirjalikult vastuväiteid ei esita. Vastuväidete esitamise õigusest ja vaikimise õiguslikest tagajärgedest teavitab Äike kasutajat eraldi koos muudatusteatisega. Kasutaja vastuväite korral tingimuste muutmise või täiendamisel kohta on Äikesel käesolevate tingimuste alusel õigus aktiivne täisteenusrendi leping ühekuulise etteteatamisega lõpetada. 
 2. Täisteenusrendi kirjeldus ja ulatus
  1. Äike võib oma veebisaidil pakkuda üht või mitut täisteenusrendi lepingut. Iga paketi üksikasjad (maksetingimused, minimaalne täisteenusrendi periood, teenuste ulatus, tarneandmed, lisatasud jne) avaldatakse veebisaidil. Loe need hoolikalt läbi ja võta küsimuste korral ühendust aadressil hello@rideaike.com. Äike võib vabalt lisada või vähendada saadaolevate täisteenusrendi pakettide arvu, ilma et see mõjutaks aktiivseid täisteenusrendi lepinguid. 
  2. Tavaliselt kuuluvad täisteenusrendi lepingutesse järgmised teenused: 
   1. 2.2.1.Sinu valduses olev ühendatud Äike T elektritõukeratas Sinu täisteenusrendi lepingu perioodiks; 
   2. 2.2.2.juurdepääs Äikese rakendusele elektritõukeratta haldamiseks: sisse/välja lülitamiseks, tõukeratta asukoha jälgimiseks, aku oleku vaatamiseks jne ning oma paketi haldamiseks;
   3. 2.2.3.täisteenusrendi perioodil kehtiv tootja soovitatud elektritõukeratta hooldus, mis on lisatasuta;
   4. 2.2.4.juurdepääs klienditoele, hooldus- ja remonditeenustele. 
  3. Täisteenusrendi lepingu tingimused hõlmavad järgmist: 
   1. 2.3.1.Täisteenusrendi tasu – kõigi täisteenusrendi pakettide eest tuleb tasuda iga kuu täisteenusrendi perioodi jooksul. 
   2. 2.3.2.Täisteenusrendi periood – minimaalne konkreetse täisteenusrendi lepingu aeg kuudes, et pakutav hind rakenduks. Kui tühistad oma täisteenusrendi lepingu ennetähtaegselt, võidakse kasutatud kuude eest tasutud summad ümber arvutada, et kajastada tegeliku kasutuse hind. Täisteenusrendi periood algab tellitud elektritõukeratta üleandmisest. 
   3. 2.3.3.Hooldus – tootja soovitatud hooldustööde ja remonditööde ajakava, mis on saadaval elektritõukeratta juhendis ja/või veebis. See ei hõlma erakorralisi remonditöid ega kahjustuse parandamist ebasobiva kasutamise, vandalismi, õnnetuste, ebaõige hoolduse, tõukeratta välimusega seotud probleemide või muude sarnaste mõjude tagajärjel. 
   4. 2.3.4.Tarvikud – tarvikud võivad sisalduda täisteenusrendi tasu sees või olla saadaval lisatasu eest renditava või ostetavana. Kuutasud ja saadaolevate tarvikute ostuhinnad on avaldatud aadressil www.rideaike.com. 
   5. 2.3.5.BSTS-i kindlustuskaitse – „Better Safe Than Sorry“ kaitse on Äikese poolt aktiivsetele kasutajatele pakutav kaitse, mis pakub vargus- ja röövimisvastast kaitset. Kindlustuskaitse on valikuline ja seda saab osta saidilt www.rideaike.com koos täisteenusrendi paketiga. Lisateavet BSTS-i kindlustuskaitse kohta leiad siit.
   6. 2.3.6.Äike App – Äikese äpp, mis on täisteenusrendi teenuste kasutamise lahutamatu osa. Rakenduse leiad Apple’i App Store’ist iOS-i seadmetele ja Google Play poest Androidi seadmetele. 
  4. Täisteenusrendi lepingud võivad sisaldada muid igas paketis kirjeldatud kulusid. Need võivad hõlmata, kuid mitte ainult, transporditasusid, seadistustasusid jne. 
  5. Kui sul on juba aktiivne tellimus, kuid soovid oma täisteenusrendi lepingut muuta, võta valikute ja hindade infoks ühendust aadressil hello@rideaike.com. Äike X või Äike Fix pakettide muutmisel võivad kehtida piirangud ja/või lisatasud. 
  6. Pea meeles, et elektritõukeratas ja kõik tellimushinnaga lisaseadmed jäävad Äikese omandisse ja need tuleb täisteenusrendi lõppemisel tagastada heas seisukorras, arvestades tavalist kulumist. 
 3. Taganemisõigus
  1. Sul on õigus täisteenusrendi lepingust 14 päeva jooksul põhjust avaldamata taganeda. Taganemisperiood aegub 14 päeva pärast elektritõukeratta kättesaamist, kui kohalikud õigusaktid ei sätesta Sulle soodsamaid tingimusi. Sel juhul kehtib viimane. Taganemisõiguse kasutamiseks palume teavitada Äikest e-kirja teel: hello@rideaike.com .  
  2. Elektritõukeratas tuleb tagastada hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate kuupäevast. Kui elektritõukeratta tagastamine võtab ettenähtust kauem aega, võib Äike elektritõukeratta Sinu valduses oleku aja eest rakendada täiendavaid täisteenusrendi tasusid. 
  3. Taganemise korral tagastab Äike Sinu juba tehtud maksed ja täisteenusrendi tasud 7 kalendripäeva jooksul alates Sinu taganemisteate aktsepteerimisest või elektritõukeratta kinnitatud seisukorras tagastamisest.Märkus: Äike Flexi seadistustasu selle punkti alusel taganemise korral ei tagastata. 
  4. Tagastatud elektritõukeratas ei tohi selle tingimuse kehtimiseks olla kahjustatud, katki ega nähtavalt muudetud ning peab olema samas seisukorras, mis see oli elektritõukeratta kättesaamisel. 
 4. Rentimine ja juurdepääs
  1. Teenusega liitudes kinnitad, et oled vähemalt 18-aastane, Sul on õiguslik ja rahaline suutlikkus teenuse tellimiseks ning teenuse tingimuste täitmiseks. 
  2. Et kontrollida isikuandmeid ja Sind meie kasutajaks registreerida, teeb Äike koostööd teenusepakkujaga Veriff.com. Isikutuvastuse kontrolliga seoses edastatud kasutaja isikuandmed jäävad Veriff.com-ile ning Äike ei töötle ega pääse neile juurde; Äikesele edastatakse vaid teave kontrolli läbimise/ebaõnnestumise oleku kohta. Kui Veriff.com peaks teatama ebaõnnestunud isikutuvastuse kontrolli tulemusest, jätab Äike endale õiguse kasutajaga lepingut mitte sõlmida. 
  3. Kasutaja kahtlase tegevuse korral (näiteks kahtlus, et kasutaja võib olla alla 18-aastane), võib Äike küsida Veriffilt kontrolliprotsessi kohta teavet. Seda tehakse ainult siis, kui on vaja kinnitada, kas kasutaja on vähemalt 18-aastane, et vältida kasutajapoolset identiteedivargust, ning seda tehakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse vastavatele sätetele. 
  4. Pärast seda, kui kasutaja on tutvunud täisteenusrendi teenuse tingimustega, mõistab kõiki kohustusi ja tingimusi ning nõustub nendega, on läbinud kontrollkontrolli ning teinud edukalt vastavad täisteenusrendi alustamiseks vajalikud maksed, antakse kasutajale elektritõukerattale juurdepääs. Täisteenusrendi alguspäevaks loetakse elektritõukeratta kasutaja poolt kättesaamise ja vastuvõtmise esimene päev. 
  5. Elektritõukeratas antakse kasutajale isiklikuks kasutamiseks täisteenusrendi perioodi kehtivuse ajaks. Täisteenusrendi perioodi lõppemise või lõpetamise korral tagastab kasutaja elektritõukeratta kullerteenuse kaudu Äikesele. Äike katab elektritõukeratta tagastamise kulud, välja arvatud juhul, kui tellimus on lõppenud kasutajapoolse tingimuste rikkumise tõttu, mille puhul kannab tagastamise saatmiskulud kasutaja. Sellised kulud esitatakse kasutajale koos lepingu rikkumisega kaasnevate trahvidega.
 5. Kasutaja õigused ja kohustused
  1. Kasutaja on kohustatud tegutsema vastavalt käesolevas lepingus sätestatud tingimustele. 
  2. Kasutaja on kohustatud enne elektritõukeratta kasutamist tutvuma selle tööpõhimõttega ning järgima Äikese antud juhendis olevaid ohutus- ja kasutusjuhiseid. 
  3. Kasutaja nõustub kasutama elektritõukeratast vastutustundlikult, järgides kõiki asukohajärgseid kehtivaid seadusi ja määrusi, sealhulgas kohalikke liikluseeskirju, hoiduma elektritõukerattaga sõitmast mis tahes ainete mõju all olles ning järgima teenuse kasutamise tingimusi ja eeskirju. 
  4. Kasutaja nõustub hoidma elektritõukeratast heas töökorras ja kasutama seda mõistliku hoolsusega. Kasutaja nõustub hoiduma elektritõukeratta mis tahes viisil kahjustamisest. Kasutaja kaitseb elektritõukeratast kolmandate isikute kahjustuste eest ning teavitab elektritõukeratta kahjustada saamisest viivitamatult Äikese klienditeenindust. 
  5. Täisteenusrendi leping võimaldab elektritõukeratast kasutada ainult registreeritud kasutajal ja tema volitatud külaliskasutajal. Registreeritud kasutaja saab igal ajal külaliskasutaja juurdepääsu eemaldada ja määrata uue külaliskasutaja. Kasutaja mõistab, et kolmandatele isikutele juurdepääsu võimaldamine elektritõukerattale on rangelt keelatud. Selle piirangu rikkumine annab Äikesele õiguse kasutajat trahvida ja/või aktiivne täisteenusrendi leping lõpetada. 
  6. Kasutaja vastutab elektritõukeratta lukustamise eest Äikese äpis iga kord, kui elektritõukeratas jäetakse järelevalveta, et vältida vargust ja omavolilist kasutamist. Kui elektritõukeratta lukustamine Äikese äpi kaudu mingil põhjusel ebaõnnestub, ei tohi elektritõukeratast ilma järelevalveta maha jätta ning kasutaja teavitab rikkest viivitamatult Äikest.
  7. Kasutaja mõistab, et vastutab täielikult elektritõukerattale tekitatud kahjude eest, sealhulgas tahtlike ja tahtmatute kahjude eest, mille ta on ise või kolmandad isikud, liiklusjuhtumid või muud sündmused põhjustanud. Kahjude suurus ja remondi maksumus arvutatakse hoolduse käigus ning selle eest esitatakse arve kasutajale. 
  8. Kasutaja võib osta valikulise Äikese täisteenusrendi BSTS-i kindlustuskaitse, et pakkuda kasutajale varguse ja röövimise kaitset. Selle teenuse hind on nähtav Sinu täisteenusrendi paketi eest tasumisel. 
  9. Täisteenusrendi leping ei hõlma elektritõukeratta kasutamist ärilistel eesmärkidel, nagu näiteks selle abil kullerteenuste osutamine või muud sarnased teenused, mis kulutaksid elektritõukerattast rohkem kui tavaliste täisteenusrendi lepinguga eeldatakse. Läbitud vahemaa, mis ületab 500 km 30 päeva jooksul, loetakse tavalise kasutuse täisteenusrendi lepingu ulatusest väljapoole jäävaks ja nõuab „intensiivse kasutuse“ täisteenusrendi paketi tellimist. 
  10. 5.10.Kui kasutaja ei ole valinud „intensiivse kasutuse“ täisteenusrendi paketti, kuid elektritõukeratast kasutatakse ärilistel eesmärkidel või üle 500 km kuus, trahvitakse kasutajat 500 euroga, rakendub 50 euro suurune haldustasu ja tagasiulatuvalt „intensiivse kasutuse“ kuutasu. See summa debiteeritakse kasutajalt järgmise graafikujärgse maksega. 
  11. 5.11.Kasutaja vastutab oma konto kohta esitatud isikuandmete uuendamise eest. Äike ei vastuta teenuse vigade eest, mis tulenevad kasutajakontol või Äikese äpis olevatest valest isikuandmetest. Isikuandmeid saab uuendada Äikese äpi kaudu või saates e-kirja aadressile hello@rideaike.ee. 
 6. Äikese õigused ja kohustused
  1. Äike annab kasutajale elektritõukeratta pärast täisteenusrendi lepingu alustamise eest tasu laekumist. Elektritõukeratas peab olema heas töökorras ning vastama tingimuste ja toote kirjelduse nõuetele. Kasutaja mõistab, et tarnitud elektritõukeratas ei pruugi olla uus, vaid võib olla varem kasutatud. 
  2. Elektritõukeratta tarnimine toimub 14 kalendripäeva jooksul, esineda võib viivitusi, mis tulenevad kolmandate poolte teenusepakkujatest või hooajaliselt suurest nõudlusest elektritõukerataste järele. Täisteenusrendi periood hakkab kehtima, kui kasutaja on elektritõukeratta kätte saanud.
  3. Kui elektritõukeratas ei ole töökorras ega vasta muul viisil käesoleva lepingu nõuetele, korraldab Äike elektritõukeratta tagastamise ja hindamise ning annab kasutajale töökorras elektritõukeratta. 
 7. Omandiõigus ja kaubamärgid
  1. Elektritõukeratta ja kõigi muude elektritõukerattaga kaasasolevate kasutajale koos täisteenusrendiga antavate esemete omandiõigus jääb Äikesele, sh täisteenusrendi perioodi ajal ja pärast seda. Äike jätab endale õiguse nõuda kasutajalt elektritõukeratta tagastamist Äikesele igal ajal tingimuste rikkumise või selle kahtluse korral vastavalt kehtivatele seadustele ja lepingutingimustele.
 8. Maksed ja täisteenusrendi paketid
  1. Kõik hinnad sisaldavad seadusega ettenähtud käibemaksu.
  2. Äike töötleb kõiki makseid väliste makseteenuse pakkujate kaudu, sealhulgas, kuid mitte ainult, Stripe’i kaudu. Kasutaja nõustub, et Äike aktsepteerib makseid ainult nende teenusepakkujate kaudu või et teenusepakkujad võivad summad debiteerida.
  3. Kasutaja nõustub selle makseviisi automaatse debiteerimisega mis tahes käesoleva lepingu alusel esitatud teenuste, tasude, tasude, trahvide jms eest. 
  4. Kui kasutaja ei tee makseid ega taga tähtpäevaks oma maksevahendil piisavat raha, on Äikesel õigus elektritõukeratas ajutiselt deaktiveerida, kuni makseprobleem on lahendatud. 
  5. Kui kasutaja ei ole neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates Äikese teate saamisest oma makseprobleemi lahendanud, võib Äike kasutada inkassofirma teenuseid, millele lisandub haldustasu ja trahv. Lisaks on Äikesel õigus distantsilt keelata elektritõukeratta kasutamine ja/või piirata Äikese äpis kasutaja juurdepääsu elektritõukerattale. 
  6. Kui tasumata makse on ületanud kahenädalase etteteatamistähtaja, on Äikesel õigus teostada ka elektritõukeratta GPS-jälgimist ning edastada see info inkassofirmale Äikesele kuuluva elektritõukeratta kättesaamiseks. Sellise stsenaariumi realiseerumisel on kasutaja kohustatud elektritõukeratta teatatud ajal Äikesele andma. Kui elektritõukeratast ei ole võimalik leida (näiteks kuna see asub eramaal), võib Äike nõuda hüvitist tekkivate kulude eest, et elektritõukeratas seaduslikult oma valdusse saada.
 9. Täisteenusrendi lõpetamine
  1. Täisteenusrendi lepingu lõpetamisel kehtivad individuaalse täisteenusrendi lepingu tingimused. 
  2. Tavaline lõpetamine on tavaliselt saadaval tähtajatute täisteenusrendi lepingude puhul. Palun arvesta, et fikseeritud tähtajaga tellimuste puhul on saadaval soodsamad hinnad, kuna tegemist on korduvate maksetega kindla aja jooksul, ning lühemate perioodide puhul ei saa me selliseid hindu pakkuda ega ole selleks kohustatud. 
  3. Fikseeritud tähtajaga täisteenusrendi lepingute (nt 12kuuline pakett) lõpetamine on võimalik ainult erakorraliselt, näiteks kui Äike ei ole suutnud osutada Sulle teenust tavapäraselt oodatud teenindustasemel ega ole suutnud olukorda parandada.  Äike võib aktsepteerida ennetähtaegseid lõpetamisteateid ja tühistada täisteenusrendi lepingu muudel juhtudel lisatasu eest. Tühistamise lisatasu võib arvutada lisatasu alusel, mille oleksite maksnud juhul, kui teil oleks olnud tühistatav täisteenusrendi pakett (nt Flex).  
  4. Täisteenusrendi lepingu lõpetamiseks saada Äikesele e-kiri aadressil hello@rideaike.com . Õigustatud lõpetamise korral lõpeb tellimus Sinult tühistamistaotluse saamisele järgneva kuu viimasel päeval. 
  5. Täisteenusrendi lõpetamisel tuleb Äikese äpi kaudu kokku leppida elektritõukeratta tagastamise üksikasjad ning elektritõukeratta ning elektritõukerattaga kaasas olnud tarvikute tagastamine Äikesele. 
  6. Kui Sa ei broneeri kulleriga aega elektritõukeratta tagastamiseks pärast täisteenusrendi perioodi lõppu või täisteenusrendi tühistamist, mõistetakse Sinult välja kinnipidamise aja jooksev täisteenusrendi tasu. Kui loobud eelnevalt kokkulepitud kulleri saabumisajast ilma 24-tunnise ette teatamiseta, siis arvestab Äike Sulle iga vahele jäetud kulleri saabumisaja eest 50 eurot trahvi.
 10. Elektritõukeratta ja tarvikute hooldus
  1. 10.1.Kasutaja peab pärast täisteenusrendi perioodi lõppu elektritõukeratta tagastamiseks alles hoidma elektritõukeratta tarnepakendi. Kui kasutaja on originaalpakendi ära visanud, saadab Äike kasutaja antud aadressile uue tarnepakendi tasu eest 50 eurot. 
  2. 10.2.Äike jätab endale 24-tunnise etteteatamisega õiguse kontrollida ja hooldada elektritõukeratast, samuti teostada parandustöid või vahetada elektritõukeratas välja.
  3. 10.3.Aku kasutamine on lubatud ainult vastava elektritõukeratta puhul. Aku rikke korral, st kui aku on vee all olnud, aku korpus on defektne (pundunud) või sealt lekib vedelikku, on kasutaja kohustatud aku viivitamatult eemaldama ja sellest Äikesele teatama. Aku kaotsimineku või varguse korral võib Äike küsida lisatasu juhul, kui kasutaja ei ole valinud BSTS-i kindlustuskaitset. 
  4. 10.4.Kasutaja vastutab aku laadimise eest ja kannab kulud tarbitud elektri eest. Laadida võib ainult sobiva USB-C laadijaga. 
  5. 10.5.Kasutaja on kohustatud enne igakordset elektritõukeratta kasutamise algust kontrollima, et elektritõukeratas (eelkõige pidurid ja tuled) on töökorras ja sõidukõlblik ning defektide korral hoiduma selle kasutamisest. Sõidu ajal ilmnevate või sõidu ajal märgatavate defektide korral on kasutaja samuti kohustatud viivitamatult elektritõukeratta kasutamise lõpetama, teavitama defektist Äikest ja hoiduma elektritõukeratta kasutamisest, kuni Äike on selle parandanud. 
  6. 10.6.Elektritõukeratta ega selle tarvikute välimuse muutmine, näiteks värvimine, kleebiste lisamine, värvi eemaldamine või muud muudatused, ei ole lubatud 
  7. 10.7.Tarnekomplekti mittekuuluvate ja täisteenusrendiga hõlmamata tarvikud (lisatarvikud), mis sobivad vastavale elektritõukeratta tüübile, on lubatud, tingimusel et neid saab jälgi jätmata eemaldada. Broneeritud remondi korral tuleb lisatarvikud eemaldada enne elektritõukeratta Äikesele üleandmist. Lisatarvikute kinnitamine ja eemaldamine toimub kasutaja enda kulul ja riisikol. Kasutaja vastutab elektritõukerattale lisatarvikute kinnitamisest ja/või eemaldamisest tulenevate kahjude eest. 
  8. 10.8.Elektritõukeratas on mõeldud transpordivahendiks linnapiirkondades, eriti pendelliikluses. Seda ei tohi kasutada ebatavalisel moel, koormata üle soovitatava 150 kg kaalupiirangu ega sobimatutes tingimustes. Eelkõige ei tohi elektritõukeratast kasutada rohkem kui ühe täiskasvanu transportimiseks sillutamata pindadel või äärmuslikes maastikutingimustes. 
  9. 10.9.Elektritõukeratta kasutamine uimastite, alkoholi või ravimite mõju all on keelatud.
 11. Kahjustamine, remont või vargus
  1. 11.1.Kui elektritõukeratas satub avariisse, milles osalevad inimesed, oled kohustatud sellest viivitamatult (hiljemalt 24 tunni jooksul) politseid ja Äikest teavitama. 
  2. 11.2.Elektritõukeratta kahjustusest tingitud funktsioonihäirete korral tuleb sellest Äikesele teada anda 24 tunni jooksul pärast kahju tekkimist või tuvastamist. Defektse elektritõukeratta edasine kasutamine on kuni kahjustuse kõrvaldamiseni keelatud.
  3. 11.3.Kui kasutajal ei ole kahjustusi võimalik Äikese antud juhiste järgi lihtsa veaotsingu või kerge remondiga eemaldada, siis annab Äike Sulle asendus-elektritõukeratta võrdväärselt kehtivale täisteenusrendi paketile. 
  4. 11.4.Kahjustatud elektritõukeratta remondi- ja osade vahetamise kulud kannab kasutaja. Kulude eest esitatakse kasutajale eraldi arve. 
  5. 11.5.Kui elektritõukeratas saab parandamatult kahjustada, kohustub kasutaja tasuma tõukeratta jaehinna täisulatuses 1399 eurot (koos käibemaksuga) miinus kasutaja poolt tasutud täisteenusrendi tasu. 
  6. 11.6.Elektritõukeratta varguse korral kohustub kasutaja tasuma tõukeratta jaemüügihinna täisulatuses 1399 eurot (koos käibemaksuga). Kui kasutaja on valinud BSTS-i kindlustuskaitse, on omavastutus 200 eurot vastavalt BSTS-i tingimustele. 
  7. 11.7.Kui elektritõukeratas, elektritõukeratta osa, eemaldatav aku või muud elektritõukeratta tarvikud varastatakse või ei ole muul põhjusel leitavad, kohustub kasutaja Äikest kaotsiminekust koheselt teavitama, hiljemalt 24 tunni jooksul pärast vargusest teadasaamist. Lisaks on kasutaja kohustatud tegema igakülgset koostööd kaotsiläinud eseme kättesaamisel ning vajaduse korral andma teavet (sh kirjalikult) Äikesele ja politseile. 
  8. 11.8.BSTS-i kindlustuskaitse kehtib kahe sõltumatult teatatud vargusjuhtumi korral. Pärast seda jätab Äike endale õiguse kasutajaga sõlmitud täisteenusrendi lepingust automaatselt BSTS-i kindlustuskaitse võimaluse välistada.
  9. 11.9.Kui elektritõukeratas ja/või aku suudeti pärast BSTS-i kindlustuskaitse omaosaluse tasumist leida, saab Äike kasutajale omavastutuse tasu omal äranägemisel ja olenevalt leitud elektritõukeratta/aku tehnilisest seisukorrast tagastada. Kasutajal on vabadus tõendada, et Äikesele ei ole tekkinud kahju või see kahju on oluliselt väiksem kui kasutaja tasutud omavastutus. Äike jätab endale õiguse nõuda täiendavat kahju hüvitamist. 
  10. 11.10.Kui kasutaja ei ole elektritõukeratast vastavalt antud juhistele lukustanud ja elektritõukeratas läheb kaotsi, varastatakse või saab kahjustada, tuleb kasutajal tasuda suurendatud omavastutus. Kasutajal on vabadus tõendada, et Äikesele ei ole tekkinud kahju või see kahju on oluliselt väiksem kui kasutaja tasutud omavastutus. Äike jätab endale õiguse nõuda täiendavat kahju hüvitamist. 
  11. 11.11.Äike pakub asendus-elektritõukeratast elektritõukeratta rikke, kahjustuse või varguse korral, kui kasutaja on valinud BSTS-i kindlustuskatte. Kindlustuskaitseta varguse ja kaotsimineku korral annab Äike asendus-elektritõukeratta lisatasu eest. 
 12. Andmekaitse
  1. 12.1.Äike järgib kasutajate isikuandmete töötlemisel kehtivaid õigussätteid, eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid. Äike töötleb isikuandmeid, mida on vaja kasutajatele ja/või kolmandatele isikutele lepinguliste teenuste osutamiseks. Lepingulised teenused hõlmavad eelkõige klientidele parima võimaliku kasutuskogemuse pakkumist. Eelkõige on asukohaandmete töötlemine GPS-i kaudu vajalik selliste teenuste osutamiseks, nagu elektritõukeratta kadumine või vargus. Juurdepääs asukohaandmetele on võimalik ainult volitatud töötajatel ja kasutaja soovi korral (nõusolekul), kusjuures iga juurdepääsujuhtum registreeritakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse vastavatele sätetele. Sellise lepingulise suhtega seotud varguse või muu kuriteo korral võidakse Äikeselt nõuda asukohaandmete avalikustamist õiguskaitseorganitele. 
  2. 12.2.Lepingu sõlmimisega nõustub kasutaja, et Äike töötleb elektritõukeratta asukoha andmeid. Asukohaandmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel: 
   1. 12.2.1.vargusvastase funktsiooni pakkumine;
   2. 12.2.2.ühenduvusfunktsiooni tõrkeotsing;
   3. 12.2.3.veaparanduste ja püsivara värskendamine;
   4. 12.2.4.muudel eesmärkidel kasutaja taotluste korral.
  3. 12.3.Kuivõrd Äike töötleb isikuandmeid nõusoleku alusel, juhib Äike tähelepanu sellele, et kasutaja saab antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja see kehtib ka edaspidiseks. Kui aga kasutaja otsustab nõusoleku tagasi võtta, võivad Äikese pakutavad teenused teatud juhtudel muutuda kasutuskõlbmatuks. 
  4. 12.4.Lisateavet andmetöötluse eesmärgi, olemuse ja ulatuse kohta leiate privaatsuseeskirjast.
  5. 12.5.Kasutajana (andmesubjektina) on Sul õigus nõuda Äikese poolt kõigi isikuandmete kustutamist. Kui otsustad seda õigust rakendada, saada e-kiri aadressile hello@rideaike.com koos kustutamisele kuuluvate isikuandmete kirjeldusega. Äike täidab taotluse 30 päeva jooksul ja saadab Sulle kirjaliku kinnituse taotluse täitmise kohta.
 13. Lõppsätted
  1. 13.1.Kasutaja ja Äikese vahelistele lepingutele kehtivad Eesti seadused eeldusel, et see ei ole vastuolus kasutaja elukohariigi kohustuslike eeskirjadega. Need eeskirjad, sealhulgas, kuid mitte ainult, kohustuslikud tarbijakaitseseadused, kehtivad endiselt.
  1. 13.2.Kui nende tingimuste üksikud sätted on kehtetud või muutuvad kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.
  2. 13.3.Praegu on Äike tellimus saadaval ainult nendes ELi riikides: Austria, Belgia, Horvaatia, Hispaania, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Ungari, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi.

 

 

Ostukorv0
There are no products in the cart!
0
Scroll to Top